Tjänster

Vi bygger allt!

ByggCompaniet har kapacitet och kunnande för alla typer av uppdrag. Vi bygger industrier, kontorslokaler, skolor, inom vård och omsorgssektorn och butiker. Vi utför även arbeten inom den privata sektorn. Bland annat nybyggnationer och renoveringar av villor/garage, samt ROT-arbeten, exempelvis byte av tak, fasader och fönster.

Vår kunniga personal utför kvalificerade betongarbeten och mur- och putsarbeten.

Plåtslageri

Att ha tillgång till ett eget plåtslageri ökar såväl effektiviteten som flexibiliteten. Med hjälp av vårt plåtteam på fem anställda utför vi alla typer av arbeten inom byggnadsplåtslageri oavsett om det handlar om att täcka tak eller utföra utsmyckningar.

Vår personal är även utbildade och specialiserade på takzinkarbeten.

Tung industri

Nybyggnader, om- och tillbyggnader i tyngre industrianläggningar är ett område där ByggCompaniets medarbetare har lång och gedigen erfarenhet. Vi projekterar och genomför arbetet för att ge minsta möjliga driftstörningar.

Samverkansentreprenader

Vi jobbar gärna i samverkansentreprenad. Att jobba i en tät kontakt med beställaren i frågor som rör arbetet och där beställaren deltar i alla viktiga beslut leder ofta till goda slutresultat. Projektets alla delar, inklusive budgetutfallet, stäms av regelbundet under hela processen.

Totalentreprenader

Vi på ByggCompaniet menar att projektledning är avgörande för varje framgångsrikt projekt, såväl stort som litet. Vi arbetar ofta med större totalentreprenader som vi kan genomföra effektivt tack vare starka nätverk med leverantörer och specialister.