Referenser

OP Maskin, Kongsvinger

 

Ett exempel på en framgångsrik samverkansentreprenad är uppdraget för OP Maskin AS i Kongsvinger, som bl.a. utför reparationer av tunga skogsmaskiner. Här uppförde vi en komplett nybyggnad med maskinhall och kontor. Arbetet omfattade markarbeten, betong, plåt och diverse inredningsdetaljer, inklusive VVS och el.

Eidskog kommune

 

I norska Eidskog ungdomsskole har varje årskurs sina egna ytor med klassrum, grupprum och ett eget torg. ”Hjärtat” i byggnaden är en matsal i två våningar med plats för ca 130 personer, sammanlänkad med ett auditorium för musik, teater m.m. Vår personal stod för projektledningen.

IDG Tools

 

Industriverktyg IDG-Tools är Skandinaviens största privatägda verktygsleverantör. 1997 etablerades IDG Tools i Norge med anläggningar bl.a. i Magnor vid Rv 2, alldeles vid riksgränsen mot Sverige. ByggCompaniet har under en följd av år successivt byggt ut IDG Tools fastighet i Magnor. Här finns bl.a. verkstadsbyggnader och lager. Vi har också byggt en vinterträdgård som skapar trivsam miljö och större yta.

Café Croconilen

 

Café Croconilen, Sveriges enda café med eget krokodilterrarium finns i Charlottenberg. När vi fick uppdraget att bygga krokodilbassängen ställdes vi inför helt unika utmaningar – som vi naturligtvis löste. ByggCompaniet utförde hela projektet inklusive ventilation, värme, vatten- och avloppssystem, m.m. Vidare gjorde vi bageri och kafé, med separata hygienutrymmen – allt enligt de specifika krav som ställs på lokalerna.

AB Hilmer Andersson

 

Vi har bl.a. utfört grundläggning och betongarbeten till virkestorkar för AB Hilmer Anderssons sågverk i Åmotsfors. Här byggde vi även av såghus, kontor och matsal.