Tjänster


Vi bygger allt

 

ByggCompaniet har kapacitet och kunnande för alla typer av uppdrag – även när det gäller privata uppdragsgivare. Vi bygger och renoverar villor, garage och andra mindre byggnader, vi utför alla slags ROT-arbeten som exempelvis byten av tak, fasader, fönster m.m. Renoveringar, om- och tillbyggnader interiört av kök, badrum och andra utrymmen hör också till våra åtaganden.

 

                                                                  
                                                                    
                                                               

 

Samverkansentreprenader

 

Samverkansentreprenader är en av våra specialiteter. Förutsättningen är en tät kontakt mellan oss och beställaren under hela projektet. Beställaren deltar aktivt i alla viktiga beslut. Projektets alla delar, inklusive budgetutfallet, stäms av regelbundet under hela processen.


 

Kvalificerad projektledning

 

Vi på ByggCompaniet menar att projektledningen är avgörande för varje framgångsrikt bygge, oavsett om det är stort eller litet. Vi arbetar ofta med större totalentreprenader som vi genomför med effektivitet tack vare starka nätverk av leverantörer och specialister. Samtidigt kan vi hålla kostnaderna för administration nere.


Bild föreställande: Liten platslageri


Plåtslageri


Att ha tillgång till ett eget plåtslageri ökar såväl effektiviteten som flexibilitetet. Med hjälp av tre anställda utför vi alla typer av arbeten inom byggnadsplåtslageri oavsett om det handlar om att täcka tak eller utföra utsmyckningar.


Tung industri

 

Nybyggnader, om- och tillbyggnader i tyngre industrianläggningar är ett område där ByggCompaniets medarbetare har lång och gedigen erfarenhet. Vi projekterar och genomför arbetet för att ge minsta möjliga driftstörningar.