Om företaget


ByggCompaniet är det gränsöverskridande byggföretaget med bred och lång erfarenhet av allt från projektledning till mindre reparationer. Företagets huvudkontor ligger i Charlottenberg, men vi har även filialer i Arvika och Magnor. Vi jobbar både i Sverige och Norge, ofta med större totalentreprenader.

Vi har stor erfarenhet av projektledning och vi tar fullt ansvar för processen från första kontakt till överlämnande och slutbesiktning. Vi sköter allt från förhandlingar och ekonomistyrning till upphandlingar och kvalitetskontroller.

ByggCompaniet startade 2008 och ägs av Nisse Wahlund och Göran Malmstedt som också är VD.

Kommuner och kommunala bostadsbolag hör till våra främsta kunder. Här gäller det att optimera kvalitet och kostnadseffektivitet så att projektet utförs i rätt tid och håller budget hela vägen. Genom ByggCompaniets kunniga projektledning och flexibla organisation kan vi alltid anpassa insatsen exakt efter projektets behov.

Läs mer om oss i vår Broschyr!

ByggCompaniet är medlem i Svenska Byggindustrier, BI.

 

Bild föreställande: www.bygg.org

www.bygg.org


 

Eget plåtslageri

Företaget har ett eget plåtslageri där vi utför alla typer av plåtslageriarbeten, inklusive försäljning av måttbeställda detaljer. En specialitet är kopparplåtsarbeten på kyrkor – en annan är asbestsanering.